O Surrexit Christus, Alleluja! 

Niech radość płynąca z faktu Zmartwychwstania 

Naszego Pana Jezusa Chrystusa

wzniesie nas ponad codzienność zwyczajnych dni.

Błogosławionego czasu Paschy! 

Dyrekcja i Pracownicy 
            Przedszkola Niepublicznego „Małe Betlejem” w Przemyślu