Zakończyliśmy dziś uroczyście realizownanie V modułu  "Misiowe

Laboratorium Czterech Żywiołów" w projekcieczytelniczym "Mały

Miś w świecie wielkiej literatury" - 

Każdy z uczestników otrzymał dyplom Odkrywcy Tajemnic, na który w pełni zasłużył,

biorąc udział w doświadczeniach i licznych eksperymentach.

Mamy nadzieję, że rozbudziliśmy ciekawość Małego Naukowca i pasję Badacza, która

nigdy nie zagaśnie!

Gratulujemy!

Fotogaleria.