logo 200

5a

5

domek   mapa    

dziewczynka

5b

Sw JS Pelaczar 180

Ewangelia (Mk 15, 1-39)

Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cały

Sanhedryn powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali

Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś Królem żydowskim?

Odpowiedział mu: + Tak, Ja nim jestem.

Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał: Nic nie

odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak

że Piłat się dziwił. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia,

którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy

popełnili zabójstwo w czasie rozruchów. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co

zawsze dla nich czynił. Piłat im odpowiedział: Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla

żydowskiego?

Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli

tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam

uczynić z Tym, którego nazywacie Królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem:

Ukrzyżuj Go! . Piłat odparł: I. A cóż złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli:

Ukrzyżuj Go! Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś

kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.(...)

A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej.

O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: + Eloí, Eloí, lemá sabachtháni?,

to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok,

słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem, umieścił

na trzcinie i dawał Mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby

Go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.

A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw

Niego, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha, rzekł: I. Istotnie, ten człowiek był Synem

Bożym." 

Fotogaleria.

Dane kontaktowe

dane kontaktowe blok
Przedszkole Niepubliczne
" Małe Betlejem" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
37-700 Przemyśl
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9 A
tel. 16 679 90 65
       667 657 364

Statystyka

Odsłon artykułów:
1898655